בורסה:

1.מה זה בורסה?

הבורסה לניירות ערך היא גוף עסקי המקיים שוק למסחר בניירות ערך. הבורסה למעשה משמשת מתווכת בין קונים ומוכרים של ניירות ערך. במרבית המדינות המפותחות פועלת בורסה. בכל בורסה קיים אוסף של ניירות ערך ומניות הנגזר מחברות אשר הנפיקו את עצמן בבורסה.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב הינה מונופול על המסחר בניירות ערך בישראל. כיום נסחרות בה יותר מ-550 חברות רשומות בעלות שווי שוק של כ-860 מיליארד שקל.

הבורסה המובילה בעולם היא הבורסה בניו יורק. רשומות בה למסחר כ-2,000 חברות עם שווי שוק של מיליארדי דולרים!

2.למה צריך בורסה?

הבורסה הינה אחד האמצעים המרכזיים של חברות וממשלות לגיוס כספים מהציבור. הגיוס מתבצע דרך הנפקה של חלק מהחברה באמצעות מניות ואיגרות חוב. החברות המנפיקות משתמשות בכספים למטרת מימון מחקרים ופיתוח החברה. הממשלה גם היא מגייסת כסף כדי לממן את פעילותה השוטפת ובנוסף, הממשלה מבצעת הפרטות של חברות ממשלתיות דרך הבורסה.

3.מה נסחר בבורסה?

בבורסה נסחרות בעיקר מניות וכמה סוגים של ניירות ערך.

מניה היא סוג אחד של נייר ערך, המקנה למי שמחזיק בה אחוז מסוים (ערך) בחברה. בתמורה לכסף ששילם תמורת מספר מסוים של מניות, המשקיע מקבל בהתאם אחוז מהבעלות והופך להיות שותף בחברה – שותף לרווחים ושותף להפסדים.

4.מה השוני בין הבורסה לניירות ערך בתל אביב לבורסה במדינות אחרות?

בבורסה לניירות ערך בתל אביב נסחרים רוב אפיקי ההשקעה, בהם מניות, אופציות, חוזים עתידיים, איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, תעודות סל ועוד. במדינות אחרות, לרוב מפוצל מסחר זה בין כמה בורסות שונות.

5.כיצד מתבצע המסחר בבורסה?

כל הפעילויות בבורסה מתבצעות באופן ממוחשב. הציבור מעביר בקשה לקנייה או למכירה דרך חבר בורסה, שמעביר את הוראת הקנייה או המכירה באופן רציף ובזמן אמת למחשבי הבורסה באמצעות מערכת המסחר הממוחשבת. המערכת מפגישה בין ההוראות של הקונים והמוכרים ויוצרת עסקאות.

לדוגמה: מחיר הפתיחה של מניה של חברת “טבע” היה 8,500 אגורות. במהלך היום

נרשמת במערכת המסחר הממוחשבת הצעת מכירה של המניה במחיר 8,520 אגורות

ומיד באותו זמן נרשמת הצעת קנייה במחיר זה. בוצעה עסקה. מאוחר יותר במשך

היום נרשמות עוד הצעות למכירה ולקנייה של מניות של חברת “טבע” ובכל פעם

ששני הצדדים ביקשו את אותו המחיר מתבצעת עסקה.

המידע על המסחר מתפרסם באתרי האינטרנט השונים בארץ ובעולם באופן שוטף.

6.מדוע משקיעים בבורסה?

משקיעים מעוניינים לרכוש נייר ערך או מניה, כי הם מאמינים שיוכלו למכור את נייר הערך או המניה במחיר גבוה מהמחיר שנקנו ולהרוויח בעת המכירה. בנוסף ישנם משקיעים הקונים מניות או ניירות ערך כדי ליהנות מחלוקת רווחים (דיבידנדים). חלוקת הרווחים תתבצע לרוב רק במקרה שהחברה הרוויחה.

7.מי יכול לקנות ולמכור מניות בבורסה?

כל אדם שחפץ להשקיע במניות או בניירות ערך יכול לקנות מניות בבורסה באמצעות חברי בורסה.

8.איך אני יכול לקנות ולמכור (לסחור) במניות?

אפשרות ראשונה היא דרך הבנק. היתרון המרכזי בקניה ומכירה של מניות דרך הבנק הוא שהכסף נמצא בחשבון הפרטי שלי (העובר ושב), אין צורך לפתוח חשבון נוסף להשקעות ואני מרגיש “בטוח”. אפשרות שנייה היא בתי השקעות. בתי ההשקעות משקיעים לרוב יותר בפיתוח פלטפורמת מסחר פשוטה ויעילה למשתמש בהיבט המסחר במניות וניירות ערך בשוק ההון. היתרון המהותי הוא שהעמלות על קנייה ומכירה בבתי ההשקעות נמוכות יותר מאשר בבנקים, ולכן רוב הסוחרים הפעילים פותחים חשבון בבית ההשקעות שהם מעוניינים לסחור דרכו.

שלבי המסחר:

9.המסחר בבורסה מתנהל ב-5 שלבים בכל יום.

 • שלב א – טרום פתיחה. משעה 9:00 עד 9:10

  בשלב זה הבנקים והברוקרים (חברי בורסה) מזרימים למחשב המסחר בבורסה פקודות לקנייה ומכירה של ניירות ערך, אולם בפועל לא מתבצעות עסקאות. החל מ-9:10 מתפרסם השער של כל נייר ערך בנפרד בשלב מסחר הפתיחה. שער הפתיחה נקרא “שער תיאורטי”.

 • שלב ב – מסחר הפתיחה. משעה 9:45 עד 9:50

  בשלב זה מבוצע מסחר רב צדדי לכל נייר ערך, ונקבע שער הפתיחה שלו. שער הפתיחה משתנה, כמובן, בזמן המסחר והוא נקבע על פי כמה נתונים.

 • שלב ג – המסחר הרציף. יום א’ משעה 9:50 עד 15:35 ימים ב’-ה’ משעה 9:50 עד 17:10

  זה השלב שבו מבוצעות עסקאות על פי שער שנקבע בעת המפגש בין פקודות הקנייה שהוזרמו לספר הפקודות ובין פקודות המכירה שהוזרמו לספר הפקודות בהתאם להגבלות השער שנשלחו על ידי הקונים והמוכרים של נייר ערך כלשהו. כל פקודה תקינה חדשה נבדקת בספר הפקודות והמטרה היא להפגישה אותה עם פקודה נגדית מתאימה ולבצע עסקה. עסקה נוצרת בשער זהה להגבלת השער של המוכר והקונה.

 • שלב ד – טרום נעילה. יום א’ משעה 15:35 עד 15:40 ימים ב’-ה’ משעה 17:10 עד 17:15

  בשלב זה עדיין מוזרמות למחשב הבורסה פקודות קנייה ומכירה של ניירות ערך, אך לא מבוצעות עסקאות. הפקודות מצטרפות לרכישה או מכירה עתידיות. שלב מסחר זה נמשך בין 9 ל-11 דקות.

 • שלב ה – מסחר נעילה. יום א’ שעה 15:40 עד 15:50  ימים ב’-ה’ משעה 17:15 עד 17:25

  בשלב זה נקבע לכל נייר ערך מחיר הנעילה שלו, ובו מבוצעות עסקאות בשער הנעילה הנובעות מפקודות שהיו בספר בשלב טרום הנעילה בלבד. בסיום השלב נקבע השער הסופי של כל נייר ערך.

10.מה הם מדדי הבורסה ולמה הם משמשים?

מדד מציג את המחיר הממוצע של כמה ניירות ערך בקבוצה מסוימת.

בבורסה לניירות ערך יש מדדים רבים המייצגים קבוצות שונות ומגוונות של כמה ניירות

ערך. לדוגמה:

מדד ת”א 35 – מדד המשקף את המחיר הממוצע של 35 החברות הגדולות ביותר מבחינת שווי שוק בבורסה.

מדד ת”א 125 – מדד המשקף את המחיר הממוצע של 125 החברות הגדולות ביותר מבחינת שווי שוק בבורסה.

מדד ת”א 60 SME – מדד המשקף את המחיר הממוצע של 60 החברות הגדולות ביותר מבחינת שווי שוק בבורסה שאינן כלולות במדד 125.

בנוסף, בבורסה לניירות ערך בתל אביב ישנם מדדים רבים נוספים המייצגים קבוצות שונות של ניירות ערך.

11.מהי איגרת חוב?

איגרת חוב היא סוג של הלוואה או שטר חוב המהווים תעודת התחייבות לתשלום חוב. זהו כלי פיננסי שבעזרתו חברות וגופים ממשלתיים לווים כסף. החברה המנפיקה אג”ח לווה סכום כסף מרוכש מראש, ומתחייבת להחזירו בתוספת ריבית והצמדה במועד עתידי הנקבע מראש.

ישנם שני סוגים עיקריים של איגרות חוב. איגרות חוב המונפקות על ידי חברות גדולות ואיגרות חוב המונפקות על ידי גורמים ממשלתיים. מרבית איגרות החוב הינן סחירות וניתן לקנות ולמכור אותן בבורסה בדיוק כמו מניות מרגע קנייתן ועד לפדיונן.

איגרות חוב משמשות ציבור גדול של משקיעים להשקעות סולידיות.

חשוב לדעת כי אין חובה שתהיה בטוחה או ערבות כלשהי לתשלום החוב! אך לפעמים קיימות איגרות חוב “המבטיחות לעמוד בהתחייבות”, וזאת על מנת להפחית את הסיכון של רוכש האיגרת.

12.מהי קרן סל?

קרן סל היא נייר ערך הנסחר בבורסה ומאפשר באמצעותו להשקיע בכמה ניירות ערך שונים מקבוצה מסוימת.

לדוגמה: אם אני מעוניין לקנות את כל המניות של מדד 35, אני אקנה קרן סל של מדד 35. כך אני מרוויח את העמלות בקנייה של כל נייר בנפרד.

קיימים סוגים רבים של קרנות סל בבורסה לניירות ערך: ישנן קרנות סל על המדדים השונים, על סחורה, על מטבעות ועוד.

13.מה הם מועדי המסחר בבורסה?

המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב מתקיים בכל ימות השנה, למעט ימי שישי, חגים וימי חופשות שמשתנים כל שנה.

בימי א’ המסחר מתקיים בין 9:00 ל-16:30.

בימים ב’ עד ה’ המסחר מתקיים בין 9:00 ל-17:30​.

14.מה הן עלויות המסחר כיום?

קנייה או מכירה בבורסה לניירות ערך בישראל עולה לרוב כ- 0.1% משווי העסקה.

קנייה או מכירה בשוק האמריקאי עולה לרוב סנט לכל מניה בודדת. בנוסף, יש עמלת מינימום של 2.5 דולר לכל פעולה.

15. איפה מתעדכנים בבורסה?

הבורסה מתנהלת בשקיפות מלאה יש מספר גדול של אתרים שנותן מידע זמין ושותף על מניות וניירות ערך. ניתן לקבל מידע על המסחר באמצעות אתר הבורסה, אתרים של בנקים, אתרי כלכלה וחברי הבורסה.

צור קשר

לשיחת חינם הקלד מספרך

מרצה הקורס: מור קורן

מור קורן הוא בוגר מצטיין בעל תואר שני במדעי המחשב, כותב ומחבר ספרי לימוד לפסיכומטרי. בשנת 2006 החליט מור קורן לפתוח בית ספר לפסיכומטרי כשלנגד עיניו מטרה אחת: לבנות קורס הכנה לפסיכומטרי ברמה גבוהה, שבמסגרתו יוכל כל תלמיד להתקדם בקצב שלו ולקבל את כל הכלים שיעזרו לו להצליח בבחינה הפסיכומטרית…

למור קורן, מייסד ומנהל בית הספר, יש תואר MA בהצטיינות במדעי המחשב. הניסיון שלו בהוראה כולל יותר מ-20 שנה, שבהן לימד במוסדות אקדמיים, כמו אוניברסיטת בר-אילן ושנקר ובמכללת תל-אביב.

השקפתו של מור קורן: כל אחד יכול להגיע לעצמאות כלכלית – אל תתפשר על העתיד שלך!
קרא עוד